top of page

BURO M is een ingenieursbureau voor de bouwwereld gespecialiseerd in stabiliteit. In deze wereld met een overvloed aan verschillende partners is het noodzakelijk dat ideeën eenvoudig en duidelijk op papier gezet worden en voor iedereen begrijpbaar zijn. Als stabiliteitsbureau zijn wij in iedere fase van het project aanwezig en vertalen wij onze input naar duidelijke documenten. Hoe dit proces precies verloopt leest u hieronder.

  Duidelijkheid & Transparantie 

Werkmethode

    Fase 1: voorontwerp tot bouwaanvraag 

 • Conceptschetsen

Op basis van de conceptschetsen van de architect kunnen wij een eerste  concept van draagstructuur voorstellen. Dit zijn eenvoudige schetsen ingetekend op de schetsen van de architect. Uiteraard voorzien wij meerdere mogelijkheden en gebeurt dit overleg face-to-face. Hierdoor krijgt u reeds van in het begin van het ontwerp een idee van de ruimtelijkheid van uw project.

 • Voorontwerpen 

Eenmaal het voorontwerp op punt staat en de bouwheer akkoord is stellen wij een "voorontwerp stabiliteit" voor. Dit is een eerste plan waarop de verschillende elementen gepredimensioneerd worden. Hierdoor heeft de architect de nodige tijd om voor de bouwaanvraag de structurele element correct te positioneren. Hierdoor reduceren wij de kans op grote afwijkingen t.o.v. bouw-aanvraag tijdens de aanbestedingsfase en werffase.

 • Renovatie: opmetingsplannen

Indien we te maken hebben met een renovatie gaan wij als stabiliteitsbureau steeds het gebouw opmeten. Hierbij brengen wij alle structurele elementen in kaart en indien gewenst bepalen wij ook de aanwezige wapening van de elementen.

 

Het opmetingsplan bevat alle structurele elementen alsook de draagvermogens. Zo heeft u als architect of bouwheer een duidelijk beeld van de mogelijkheden van het pand.

 • Berekeningen draagvermogen

Onze berekeningen houden wij intern. Voor onze klanten is er wel vrije inzage.

    Fase 2: Aanbesteding 

 • Aanbestedingsplannen

Na goedkeuring van de bouwaanvraag starten we met het uitrekenen van alle structurele elementen. Hierna tekenen we alles uit op de plannen van de architect en voegen we de nodige detailleringen en verbindingen toe. Dit kan voor ons in 2D of 3D & BIM.

 • Bestekken

Een goed plan is niets zonder een uitgebreid en duidelijk bestek. In ons bestek beschrijven wij alle technische gegevens die noodzakelijk zijn om de kwaliteit van uw project te garanderen. Indien gewenst voorzien wij ons bestek reeds in uw layout, waardoor u een hoop monnikenwerk bespaart.

 • Meetstaten

Als laatste maken wij een oplijsting van alle structurele elementen in uw gebouw. Hierdoor krijgt u een duidelijk beeld van het materiaalhoeveelheden en de kostprijs.

 • Aanpassingen

Als er zich aanpassingen aan de bouwaanvraag of uitvoeringsplannen van de architect voordoen, passen wij ons mee aan.

    Fase 3: Uitvoering 

 • Uitvoeringsplannen

Indien de aannemer akkoord gaat met de wijze van uitvoering van de aanbestedingsplannen gelden deze ook als uitvoeringsplannen. Indien de aannemer een eigen uitvoering wenst voor te stellen zullen wij in dialoog met hun en de architect, een samenwerking uitwerken.

 • Werfverslagen

Wij stellen naast de architect om ook onze eigen verslagen van onze werfcontroles op. Dit is niet om de architect te kortsluiten, maar moet gezien worden als een extra kwaliteitscontrole van het project.

 • Aanpassingen

Als er zich tijdens de werf nog onduidelijkheden voordoen geven wij graag meer uitleg. Ofwel via tekeningen ofwel op de werf.

 

Aanpassingen tijdens de uitvoeringsfase zijn een kostelijke affaire en worden afgeraden. Indien deze toch noodzakelijk staan wij uiteraard ter beschikking voor het nodige advies.

bottom of page