top of page

    BUDGETTair optimaal    

Niet alle gebouwen worden ontwerpen voor architectuur met een grote A. Bij een groot aantal gebouwen is de kostprijs van het gebouw de bepalende factor. In dat geval wil je als architect of bouwheer een structureel ontwerper die verder denkt dan het initieel nodige en op zoek gaat naar het meest rendabele ontwerp. BURO denkt met u als architect of bouwheer mee in functie van het vooropgestelde budget en/of te halen rendement.

Stabiliteit & kostprijs

    aanbod

  • 1 op 1 communicatie

Eén aanspreekpunt voor heel uw project. Voor deze projecten kan u steeds rekenen op mensen met een duidelijke technische en economische kennis.

  • Duidelijke afspraken

Een duidelijke offerte met vooropgestelde planning en ingebouwde boeteclausule langs onze kant garandeert correcte afspraken.

  • Verstaanbaar advies & kosten-ramingen

Wij vertalen onze ontwerpen & berekeningen naar praktische schetsen en ramingen, zodat u als ontwikkelaar/architect een duidelijk beeld heeft van de voorziene kosten.

  • Controle & opvolging

Wij staan garant voor een correcte uitvoering van de plannen , budgetten en termijnen door een wekelijkse opvolging van de werken tijdens de ruwbouwfase. Uiteraard in samenspraak met de leidinggevende architect.

  • Zekerheid van kwaliteit en budget

Wij werken alle concepten uit tot verstaanbare uitvoeringsplannen en detailleringen met bijhorende bestekken en meetstaten. Dit voorkomt verdere problemen en onkosten tijdens de uitvoering

"“An engineer is someone who is good with figures, but doesn't have the personality of an accountant.”

- onbekend

bottom of page