top of page

    Nazicht bestaande stabiliteit 

Project O te A

  • Architect: /

  • Bouwbudget: /

  • Stand 2019 :  studiefase

Deze stabiliteitsstudie betreft een mogelijke toekomstige renovatie en gedeeltelijke functieverandering van een bestaand kantoorgebouw.  Vooraleer de nodige budgetten vrijgemaakt konden worden werd ons gevraagd een analyse en berekening te maken van de huidige bestaande structuur.  Maarten Vandeweyer, zaakvoerder van BURO M, was in dit project verantwoordelijk voor het nazicht en berekenen van de gehele stabiliteit. Deze opdracht werd door hem uitgevoerd als ingenieur stabiliteit bij AAA bv.  Er is hierbij in een eerste fase op basis van de bewaarde stabiliteitsplannen en controlemetingen ter plaatse een mapping gebeurt van de verschillende structuren. Hierbij is onder andere gebruik gemaakt van de ferroscan Hilti PS200 voor het nazicht van de bestaande wapening. In een 2de fase zijn vervolgens de verschillende draagstructuren gemodelleerd in een eindig elementen programma om de maximaal toelaatbare draagkracht en bijhorende functies per zone te bepalen. Op basis van het uiteindelijke verslag kan de bouwheer zijn renovatie in kaart brengen.

bottom of page