top of page

    Vernieuwbouw 

   Project N te Z

  • Architect: Joar Architecten

  • Bouwbudget: < €300.000

  • Stand 2019 : uitvoeringsfase

De bouwheer had een vervallen gebouw gekocht dat was omgebouwd tot een huis voor studentenkoten. Het huis was in zeer slechte staat, waardoor vernieuwbouw de enige mogelijkheid was. BURO was hierbij verantwoordelijk voor de inventarisatie van de structurele delen het stabiliteitsontwerp van van de vernieuwbouw. Daar de bouwheer alles zelf uitvoerde is er bij de studie uitgegaan van zo licht mogelijke elementen waaronder houten balken, potten en balken en dubbele IPE-profielen. Om de nieuwe voorzetgevel op te vangen is er gekozen voor een funderingsstrook in dramix-beton.  

 

 

Render: © Joar architecten.                                                                          

 

bottom of page